Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhovor s riaditeľom Mestskej polikliniky Ing.Martinom Detvajom

Dátum: 10.08.2023
Autor: Poliklinika Šurany
Rozhovor s riaditeľom Mestskej polikliniky Ing.Martinom Detvajom

Prvým cieľom je obnoviť nefunkčné ambulancie, tvrdí nový riaditeľ polikliniky v Šuranoch

Pacienti žiadajú aj otvorenie ďalších.

ŠURANY. Rozruch v takmer 10-tisícovom mestečku v okrese Nové Zámky spôsobilo vypísanie výberových konaní na posty riaditeľov mestských podnikov.

Primátor Marcel Filaga tak spravil kvôli nespokojnosti s ich výsledkami, zároveň presadil skrátenie ich funkčného obdobia kvôli efektívnosti riadenia, motivácii a hospodáreniu s verejnými zdrojmi.

Doposiaľ mali totiž zmluvy na dobu neurčitú. Filaga navrhol, aby riaditelia po novom viedli podniky päť rokov, doteraz to bolo v podstate neobmedzene, až kým ich poslanci neodvolali.

Jedným z mestských podnikov je aj miestna poliklinika. Od 1. augusta nastúpil do pozície riaditeľa Martin Detvaj. Vystriedal Miroslavu Križanovú. Tej vedenie mesta vyčítalo nedostatočnú transparentnosť pri vedení polikliniky.

Detvaj v rozhovore okrem iného prezradil, aké ambulancie by chcel v šurianskej poliklinike opäť sprevádzkovať, ktorým ambulanciám k plnej funkčnosti chýbajú lekári, kde polikliniku najviac tlačí topánka, aké sú najčastejšie požiadavky pacientov či zamestnancov ale aj či je reálne, aby sa detská pohotovosť vrátila z Nových Zámkov späť do Šurian.

V rozhovore sa dočítate aj:

 • Či nový riaditeľ polikliniky v Šuranoch uvažuje nad zrušením niektorých ambulancií, prípadne ktoré ambulancie by sa mali obnoviť,
 • aké ambulancie podľa neho pacientom najviac chýbajú,
 • kde polikliniku aktuálne najviac tlačí topánka,
 • ktoré ambulancie nie sú plne funkčné, kvôli nedostatku lekárov a zdravotných sestier,
 • či je aktuálne reálne uvažovať nad opätovným otvorením pohotovosti v Šuranoch,
 • prečo bolo vedenie mesta nespokojné s bývalým vedením polikliniky.

 

Otázky a odpovede:

 • Majú sa zamestnanci polikliniky báť nejakého personálneho zemetrasenia? Resp. udejú sa nejaké personálne zmeny? Či už na konkrétnych postoch alebo prípadne v znižovaní počtu pracovníkov? Hovorili ste už so zamestnancami?

Mojou prioritou v žiadnom prípade nie je personálne zemetrasenie, ani nič podobné. Prioritou je, aby Mestská poliklinika poskytovala čo najkvalitnejšiu a najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť občanom mesta Šurany a obcí v spádovej oblasti a nie redukcia počtu zamestnancov. So zamestnancami mám osobné rozhovory od môjho prvého dňa v práci. Z mojich rozhovorov s lekármi, zdravotnými sestrami a aj nezdravotníckymi zamestnancami polikliniky mám zatiaľ pocit, že naše priority sú rovnaké.

 

 • Vedenie mesta vyčítalo bývalej riaditeľke nie úplne transparentné hospodárenie polikliniky. Ako chcete toto zmeniť? Bude sa napríklad robiť pravidelný audit?

Mestská poliklinika Šurany je mestská organizácia mesta Šurany. Takže vedenie mesta alebo mestské zastupiteľstvo je oprávnené zvoliť si formu a frekvenciu kontrol podľa svojho vlastného uváženia. Za seba môžem jednoznačne povedať, že budem dbať na efektivitu a hospodárnosť Mestskej polikliniky Šurany a budem súčinný pri akejkoľvek kontrolnej činnosti vedenia mesta alebo mestského zastupiteľstva.

 

 • Ako chcete zmeniť ekonomické výsledky, aby teda poliklinika nebola v plusových číslach len vďaka tomu, že prenajíma priestory a niektoré investície mesta idú do jej hospodárskeho výsledku, ale aby bola zisková z jej hlavnej činnosti - poskytovania zdravotnej starostlivosti?

Úlohou našej Mestskej polikliniky nie je vytvárať zisk. Našim cieľom je vyrovnané hospodárenie, aby sme nezaťažovali rozpočet mesta. A našou hlavnou úlohou je poskytovanie čo najkvalitnejšej a najširšej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov.

 

 • Sú možno nejaké lekárske disciplíny/odbornosti/ambulancie, o ktoré by ste rád polikliniku rozšíril? Prípadne zúžil?

O žiadnom zužovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti neuvažujem. Spádové územie našej Mestskej polikliniky je približne 50 tisíc obyvateľov. Je tu výrazný dopyt pacientov po urologickej a onkologickej ambulancii, ktoré nie sú v šurianskom regióne zastúpené. V prvom rade však vyviniem maximálne úsilie na obnovenie činností našich momentálne nefunkčných ambulancií dermatovenerológie, hematológie a diabetológie a tiež zvýšenie počtu ambulantných dní v ambulanciách, kde neposkytujeme zdravotnú starostlivosť plných 5 dní v týždni.

 

 • Aký je stav lekárov a sestier v poliklinike Šurany? Je ich dostatok? Prípadne, koľko by ich malo pribudnúť, aby ich bol ideálny počet?

Ideálny stav je mať lekára a sestru na každej ambulancii 5 dní v týždni. Momentálne tento stav nedosahujeme. Okrem už spomínaných momentálne nefungujúcich ambulancií, nemáme kvôli nedostatku lekárov plne funkčné ani ambulancie vnútorného lekárstva, gastroenterológie alebo ortopédie. Ešte pred mojím nástupom do funkcie podala výpoveď lekárka na ambulancii vnútorného lekárstva, ale už pracujeme na riešení tejto vzniknutej situácie.

Nedostatok lekárov je momentálne najvážnejší problém slovenského zdravotníctva. A ak k tomu pridáme neférovo nízke finančné ohodnotenie ambulantnej sféry oproti nemocniciam, tak je zrejmé, máme pred sebou náročné úlohy.

 

 • Veľa sa v poslednej dobe hovorí o problémoch s pohotovosťami pre deti a dospelých. Pediatrická pohotovosť Šurany sa dnes slúži v Nových Zámkoch. Budete sa možno usilovať o to, aby sa opäť presunula do Šurian? Resp. takto - chápem že NZ, Šurany a Štúrovo sa zlúčili kvôli efektívnosti do NZ. Ale predsa len, každý rodič by bol radšej, keby mal pohotovosť "doma". Máte prípadne plán, ako pritiahnuť do Šurian dostatok lekárov, aby stíhali pohotovostné služby? Alebo je to nereálne?

Pri poslednej celoštátnej reorganizácii ambulantnej pohotovostnej služby bola pohotovosť v Šuranoch zrušená a odvtedy spadáme pod pohotovosť v Nových Zámkoch, kde sa lekári z nášho regiónu zapájajú do služieb. Momentálna situácia s pohotovosťami je dosť napätá kvôli podaným výpovediam lekárov zo služieb z dôvodu preťaženia. Takže uvažovať o opätovnom otvorení pohotovosti v Šuranoch je momentálne nereálne. Samozrejme, že v prípade možnosti zriadenia pohotovostnej služby v Šuranoch, budeme pripravení túto službu pre našich pacientov opäť začať poskytovať. Primátor mesta pán Marcel Filaga však opakovane rokoval s ministerstvami zdravotníctva a hospodárstva o zriadení bodu rýchlej zdravotnej pomoci v Šuranoch kvôli plánovanému priemyselnému parku.

 

 • Kde polikliniku aktuálne najviac tlačí topánka? aké sú najčastejšie požiadavky pacientov či zamestnancov?

Pacienti poukazujú na nefunkčné ambulancie, ktoré v minulosti na Mestskej poliklinike fungovali. Zároveň požadujú funkčnosť všetkých ambulancií 5 dní v týždni a otvorenie nových ambulancií (najmä urológia a onkológia).

Zamestnanci polikliniky na svoju kvalitnú prácu potrebujú mať vytvorené vhodné pracovné a sociálne podmienky, ktoré zahŕňajú najmä moderné prístrojové vybavenie vo funkčných a prívetivých pracovných priestoroch. Tieto podmienky na poliklinike každým rokom zlepšujeme. V neposlednom rade zamestnanci potrebujú aj adekvátne mzdové ohodnotenie, najmä v aktuálnej situácii s vysokou mierou inflácie.

 

 • S akým ročným rozpočtom by ste chceli efektívne pracovať?

  Cieľom je vyrovnané hospodárenie, to znamená, že náš rozpočet je závislý od našich príjmov. V minulom roku to boli cca 3 milióny eur. Ľudovo povedané, môžeme sa zakryť len takou perinou, na akú máme. Ale mojou snahou bude získavať pre polikliniku finančné prostriedky z eurofondov na ďalšie investičné a rozvojové projekty.

  Vedenie mesta Šurany aktívne rokuje s krajským lekárom o podpore pre zriadenie regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti na Mestskej poliklinike v Šuranoch, čo by nám mohlo zabezpečiť až 3 milióny eur na ďalší rozvoj a modernizáciu priestorov, vrátane prístrojového vybavenia ambulancií.

 

 • Veľmi častým a reálnym problémom ľudí sú čakacie doby u lekárov a na niektoré vyšetrenia. Ako by sa dalo toto vyriešiť?

Tento problém nemá jednoduché riešenie. Je spôsobený vyšším dopytom pacientov po zdravotníckych službách, než aký je náš zdravotnícky systém schopný pacientom poskytnúť. Ako som už spomínal, najväčším problémom je dnes nedostatok lekárov a zdravotných sestier. Takže by sme v prvom rade mali motivovať končiacich medikov, aby zostali pracovať na Slovensku. Okrem toho by sme samozrejme mali riešiť aj počty a kompetencie sestier, nové nemocnice, platby za realizované zdravotné výkony, atď. Vecí na riešenie je veľa, ale slovenské zdravotníctvo zatiaľ viac menej prešľapuje na mieste.

Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/23202498/prvym-cielom-je-obnovit-nefunkcne-ambulancie-tvrdi-novy-riaditel-polikliniky-v-suranoch.html

Článok uverejnený v časopise MY regióny.

Autor článku: Anton Hrachovský - šéfredaktor MY Nové Zámky.