Mestská poliklinika Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Mestská poliklinika má zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta  je vypracovaný v zmysle § 9b ods. 4 zákona č. 578/2004   Z. z. o   poskytovateľoch   zdravotnej   starostlivosti,   zdravotníckych   pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len zákon  č.  578/2004  Z. z.) a  vyhlášky  MZ  SR  č.  444/2019  Z. z.  o  minimálnych  požiadavkách  na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacientov.

Pri  hodnotení  bezpečnosti  pacienta  na všetkých ambulanciách  a rehabilitačnom oddelení sa posudzuje:

a) bezpečná identifikácia pacientov,

b) bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,

c) optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d) riešenie neodkladných stavov,

e) bezpečná komunikácia,

f) dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,

g) sledovanie spokojnosti pacientov,

h) ordinačné hodiny a zastupiteľnosť

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
DOtazník spokojnosti pacienta 318.5 kB docx 1.2.2021
INFORMÁCIA o právach pac. 319.3 kB docx 1.2.2021