Neprítomnosť lekárov

 Meno lekára  Ambulancia Neprítomnosťod-do Zastupovanie len v akútnych prípadoch
MUDr.Mezencevová kožná 12.10.2018

Zastupuje len v akútnych prípadoch:

Kožné oddelenie, FNsP, N.Zámky

 

MUDr.Hlavatý gynekologická 12.10.2018

Zastupuje len v akútnych prípadoch:

MUDr.Július Muránsky, gynekologická amb., Bitúnkova 13, N.Zámky.

 

MUDr.Jankech chirurgická 12.10.2018

Zastupuje len v akútnych prípadoch:

Urgentný príjem, FNsP, chirurgická ambulancia, N.Zámky

 

MUDr.Maki všeobecná amb. pre dospelých 11.10. - 13.10.2018

Zastupujú len  v akútnych prípadoch:

obvodní lekári v MsPK Šurany 

MDDr.Mihalovičová zubná 19.10.2018

Zastupujú len  v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany 

 

MUDr.Benková zubná 19.10. -  24.10.2018

Zastupujú len  v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany 

MUDr.Šulíková zubná 19.10. -  24.10.2018

Zastupujú len  v akútnych prípadoch:

zubné lekárky v MsPK Šurany 

MUDr.Valkovičová očná

29.10.2018

Zastupuje len  v akútnych prípadoch:

Starbec - centrum, MUDr.Ďurinová, J.Kráľa 3, N.Zámky

 

MUDr.Ghobrial gynekologická

MUDr.Ghobrial  PN

od 3.4.2018

O Z N Á M E N I E!

Mestská poliklinika aktívne pracuje na tom, aby zabezpečila  obsadenie gynekologickej ambulancie lekárom na plný pracovný úväzok.

T.č. nie je možné poskytnúť adekvátnu lekársku starostlivosť veľkému počtu pacientok jedným lekárom - gynekológom Mestskej polikliniky.

Pacientky, ktoré chcú odísť z gynekologickej  ambulancie k inému lekárovi,  musia dodržať nasledovný postup:

1. Nájsť si nového lekára a podpísať  s ním Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

2. Na základe uvedenej dohody si lekár následne vyžiada zdravotnú dokumentáciu pacientky, ktorá bude zaslaná poštou novému lekárovi   (do rúk pacientky sa zdravotná karta nevydáva).

V prípade otázok kontaktujte sestru gynekologickej ambulancii - pani Jarmilu Hnátovú, tel.: 035/6923072

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.