Mestská poliklinika Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

OZNAM - obmedzený režim ambulancií

OZNAM - obmedzený režim ambulancií
Systém e-časenka bude dočasne vypnutý. V PRÍPADE POTREBY ZASLANIA RECEPTU ELEKTRONICKY, KONTAKTUJTE SVOJHO OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA

  Na Slovensku v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) platí od 12. marca 2020 mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR.

Na základe uvedených skutočností zavádzame  od 16.3.2020  obmedzený režim práce ambulancií v Mestskej poliklinike Šurany na obdobie nasledujúcich dvoch týždňov. K opatreniu sme boli nútení pristúpiť z dôvodu ochrany zdravia nielen Vás pacientov, ale aj zdravotníckeho personálu - lekárov a sestier.  Preto žiadame všetkých, aby boli disciplinovaní a pokiaľ je to možné, zostali doma. Uisťujeme našich pacientov, že všetky prípady, ktoré neznesú odklad podla uváženia lekára, budú vybavené.

Režim práce ambulancií :  

Všeobecní lekári pre deti a dorast:

     Každý pracovný deň do 12.00 hodiny – všetky lekárky.

     Po 12.00  do 16.00 hod – pohotovostný režim jednej lekárky.

Všeobecní lekári pre dospelých:

      Každý pracovný deň  do 12.00 hodiny – všetci lekári.

      Po 12.00  do 16.00 hod – pohotovostný režim jedného lekára.

Zubné ambulancie:

v pohotovostnom režime bude ordinovať jedna zubná  ambulancia do12.00 hodiny.

od 30.03.2020 do 03.04.2020 - MDDr. Erika Mihalovčová

OD 06.04.2020 - v prevádzke všetky zubné ambulancie v čase od 08.00 do 12.00 hod.

Pred návštevou ambulancie telefonicky kontaktovať svoju zubnú lekárku. POZOR nezastupujeme iných zubných lekárov !

Oftalmológia

pohotovostný režim do 12.00  hodiny.

       MUDr. Ján Bernát, Mestská poliklinika, SNP 2, Šurany bude ordinovať:

        od  30.3. - 01.04.2020

       MUDr. Alena Krchňáková, Nábrežie 16, Šurany bude ordinovať:     

       od 02.04. - 03.04.2020

OD 06.04.2020 - v prevádzke obe ambulancie každý deň v čase od 08.00 do 12.00 hod.

Ortopedická ambulancia

Ambulancia bude v ordinačných dňoch ordinovať  v pohotovostnom režime (iba akútne stavy)

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia bude ošetrovať  len akútne prípady (úrazy,  zlomeniny, plánované už objednané zákroky a pod.).

Prosíme lekárov, aby neposielali na vyšetrenie stavy, ktoré nie sú akútne.

Neurologická ambulancia

Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň do 12.00 hodiny  v pohotovostnom režime (iba akútne prípady )

Gynekologická ambulancia

Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň do 12.00 hodiny v pohotovostnom režime.

Pneumológia a ftizeológia

Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň do 12.00 hodin v pohotovostnom režime.

Dermatovenerologická ambulancia

Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň od 7.00  -  11.00 hod.   v pohotovostnom režime.

Dňa 14.4.2020, t.j. v utorok nebude dermatovenerologická ambulancia ordinovať. Zastupovanie: akútne prípady riešiť cestou obvodných lekárov.  

Gastroenterologická ambulancia (len akútne stavy potvrdené obvodným lekárom na výmennom lístku) 

Ambulancia bude ordinovať len v utorok a v stredu do 12.00 hodiny v pohotovostnom režime. To znamená, že len akútne stavy. Každý pacient, ktorý je poslaný na vyšetrenie obvodným lekárom, musí mať vyznačené na výmennom lístku, že sa jedná o akútny stav. 

Ambulancia vnútorného lekárstva

Ambulancia bude pracovať od 23.03.2020 v čase od 08.00 do 12.00 hod v pohotovostnom režime a nutné predoperačné vyšetrenia (MUDr. Smatanová)

Diabetológia

Ambulancia pracuje od 23.03.2020 v čase od 08.00 do 12.00 hod  ( MUDr. Smatanová)

Otorinolaryngológia (ORL )

Ambulancia bude pracovať v pohotovostnom režime každý pracovný deň do 12.00 hodiny

Psychiatrická ambulanlcia

Ambulancia bude pracovať v pohotovostnom režime každý pracovný deň do 12.00 hodiny  

Klinická psychológia 

individuálny režim na základe dohody s Mgr. Vačkovou.

REHABILITÁCIA - oddelenie zatovrené . Pacienti po zlomeninách, operáciách - telefonicky dohodnúť s vedúcou fyzioterapeutkou  na čísle 0910510320.

LOGOPÉDIA   telefonicky kontaktovať pani Karadi, cvičenia zabezpečené čiastočne prostredníctvom internetu.

 

Vážení, pacienti, sme v situácii, ktorú sme ešte nezažili a je skúškou všetkých nás. Opatrenia, ktoré sú na Slovensku zavedené, majú dopad aj na  pracovníkov Mestskej polikliniky nevynímajúc. 

Preto Vás opakovane žiadame o toleranciu a zhovievavosť.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Telefonické kontakty:   035/6923 000,  035/6500 884

                                      

 

 

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.