Mestská poliklinika Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

K ŠPECIALISTOVI - BEZ VÝMENNÉHO LÍSTKA

K ŠPECIALISTOVI  -   BEZ VÝMENNÉHO LÍSTKA
OZNAM PRE PACIENTOV ! Počas šírenie coronavírusu, lekár špecialista  Vás vyšetrí aj bez odporúčania všeobecného  lekára, t.j. bez výmenného lístka.   

Z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi nemusíte navštíviť všeobecného lekára.

Zdravotné poisťovne garantujú, že špecializovanú ambulantnú starostlivos,ť počas šírenia coronavírusu, uhradia aj bez odporúčania všeobecného lekára (§ 7 ods.1, písm.a) bod 3 zákona č.576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).