Mestská poliklinika Šurany

Ambulancia vnútorného lekárstva presťahovaná

Ambulancia vnútorného lekárstva presťahovaná
Od 06.12.2018 pracuje ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Zlínsky v zrekonštruovaných priestoroch na prízemí budovy Mestskej polikliniky.