Mestská poliklinika Šurany

Indirektný oftalmoskop na II. oftalmologickej ambulancii

Indirektný oftalmoskop na  II. oftalmologickej ambulancii
indirektný oftalmoskop zefektívňuje a zjednodušuje vyšetrenie detského pacienta. Pre potreby II. oftalmologickej ambulancie ( MUDr. Valkovičová ) oftalmoskop zakúpilo Mesto Šurany.