Mestská poliklinika Šurany

Kalendár udalostí

August 2019

MUDr. Margareta Smatanová, DIA + ambulancia vnútorného lekárstva
12. - 23. august 2019

MUDr. Margareta Smatanová, DIA + ambulancia vnútorného lekárstva

Zastupovanie: len v akútnych prípadoch MUDr. Zlinský, ambulancia vnútorného lekárstva, Mestská poliklinika Šurany.

MUDr.Eva Valkovičová, oftalmologická ambulancia
19. - 27. august 2019

MUDr.Eva Valkovičová, oftalmologická ambulancia

Zastupuje len v akútnych prípadoch:  MUDr.Ďurinová, oftalmologická ambulancia, J.Kráľa 3, Nové Zámky.

MUDr.Peter Radadič, pneumologicko-ftizeologická ambulancia
19. - 30. august 2019

MUDr.Peter Radadič, pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Zastupuje len v akútnych prípadoch: MUDr.Arpášová, Medicentrum, G.Czuczora 1, N.Zámky.

MUDr.Elena Hrabovská, všeobecná ambulancia pre dospelých + hematologická ambulancia
19. - 28. august 2019

MUDr.Elena Hrabovská, všeobecná ambulancia pre dospelých + hematologická ambulancia

Zastupujú v akútnych prípadoch: obvodní lekári v Mestskej poliklinike, Šurany.

MUDr.Hana Abrmanová, PhD., všeobecná ambulancia pre deti a dorast
19. - 30. august 2019

MUDr.Hana Abrmanová, PhD., všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Zastupujú v akútnych prípadoch: detské lekárky v Mestskej poliklinike, Šurany, Nábrežie 16.

MUDr.Olívia Šulíková, zubná ambulancia
19. - 23. august 2019

MUDr.Olívia Šulíková, zubná ambulancia

Zastupujú v akútnych prípadoch: zubné lekárky v Mestskej poliklinike, Šurany.