Mestská poliklinika Šurany

Neurológia

Neurologická ambulancia

Lekár: MUDr. Gergely Erdei
Sestra: Monika Blanárová
Telefón: 035/6923 041
Adresa: Budova MsPK Šurany, 1. poschodie, č. dverí 12
   
ORDINAČNÉ DNI: pondelok až piatok

 

Vykonávame tieto úkony:
Encefalografické vyšetrenie - EEG
Elektromyografické vyšetrenie - EMG
Evokované potenciály (EP) - vyšetrenie zmeny elektrickej aktivity mozgu: 
VEP - zrakové EP
AEP - sluchové EP