Mestská poliklinika Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Publikované odborné príspevky našich lekárov

Publikované odborné príspevky našich lekárov
MUDr. Hana Abrmanová, PhD. špecializačná skúška v odbore Pediatria - 2009, v odbore Neonatológia - 2015, v odbore dorastové lekárstvo - 2017, akademický titul "PhD" - 2006

MUDr. Hana Abrmanová, PhD. získala bohaté skúsenosti v oblasti pediatre a neonatológie  na Klinike deti a dorastu a Neonatologickej klinike Jeséniovej LF UK v Martine, kde pôsobila ako interný doktorant a sekundárny lekár. Taktiež sa ako odborný asistent podieľala na výučbe študentov JLF UK v Martine.

Lekárkou na pediatrickej ambulancii v Mestskej poliklinike je od 09/2017. Svoje skúsenosti a vedomosti získané pri práci s novorodencami a predčasne narodenými deťmi využíva v ambulantnej praxi.  Svoje skúsenosti posúva ďalej aj formou publikácie odborných článkov. Jednou z nich je  publikácia Zdravo rásť, na ktorej sa podielal kolektív autorov. Je nám potešením, že jednou z autoriek textov bola aj lekárka  Mestskej polikliniky v Šuranoch.

Ďakujeme pani MUDr. Abrmanovej, PhD za šírenie dobrého mena Meskej polikliniky a želáme jej veľa síl a elánu do ďalšej práce.